Construction Company

Amdanom ni

Rydym yn gwmni sy'n wynebu her y dyfodol ac yn ymdrechu i gynnal safonau uchel o wasanaeth a threfniadaeth.

Rydym yn ystyried pob aelod o staff i fod yn allweddol i'n gwasanaeth i’r cyhoedd ac ymfalchiwn yn eu hymroddiad i’r cwmni.


Hwn yw’r nod y mae gymdeithas y gyfraith yn annog cyfreithwyr i’w gyrraedd. Trefn ydyw o asesu safon gwaith a threfniadaeth y cwmni. Nifer bychain o gyfreithwyr hyd yn hyn sydd wedi cyrraedd y cymwhyster hwn. Rydym yn eithriadol falch yn Geraint Jones a’i gwmni eu bod wedi llwyddo yn yr assesiad pob blwyddyn ers rhai blynyddoedd.
© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing