Construction Company

Anghytundebau Sifil

Mae materion sifil yn galw am ofal eithriadol, a’n hathroniaeth ni yw ceiso dod o hyd i gytundeb heb fynd i Lys. Mae achosion llys yn ddrud ac yn straen ar y cleient ac anelwn i gadw pobl allan o lys lle mae hynny’n bosibl.

Serch hynny, os oes rhaid mynd i gyfraith, gweithredwn gyda phenderfyniad. Golyga hyn baratoi cynnar o’r dystiolaeth, ac rydym yn asesu’r sefyllfa fel y mae’r achos yn mynd yn ei flaen. Os nad oes cymorth cyfreithiol ar gael, gallwn gytuno ar  gynllun taliadau derbyniol. Weithiau gallwn gynnig gytundeb amodol ar gostau.


© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing