Construction Company

Cyfraith deuluol

Mae rhwydwaith teuluol heddiw yn gymleth. Mae gennym y phrofiad o ymdrin ag achosion sy’n effeithio ar y teulu cyfan. Rydym yn pwysleisio eto ein buddsoddiad mewn meddalwedd i fod yn gwbwl gyfoes ar ddatblygiadau cyfreithiol.

Os ydych yn cysidro cyd-fyw neu paratoi cytundeb cyn-briodasol, neu os yw eich perthynas yn dod i ben, cynigiwn gyngor ar egwyddorion cyfreithiol sydd yn deillio o’r sefyllfa, gan gynnwys anghenion plant a threfniadau ariannol ac eiddo.

Mae Mr Llyr ap Dafydd, yn swyddfa Drenewdd, yn aelod o ‘Resolution’ a’r glymblaid gyfraith deuluol yng Nhgymru, ac mae ganddo brofiad sylweddol mewn materion teuluol o bob math.

Unwaith eto mae gan Geraint Jones a’i Gwmni gytundeb gyda’r Gomisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol i ymgymryd a gwaith ar gymorth cyfreithiol.© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing