Construction Company

Gwaith Llys a Swyddfeydd Heddlu

Mae gan Geraint Jones a’i gwmni dîm o gyfreithwyr trwyddedig a all eich cynorthwyo yn swyddfeydd heddlu yn ystod unrhyw gyflweliad. Cofiwch ofyn amdanom.

Os bydd mater yn mynd i'r Llys gallwn rhoi cyngor a chynrychioli’r diffynydd.

Er mwyn cynnig y gwasanaeth gorau, mae gennym restr o arbenigwyr yr ydym yn eu defnyddio a fydd yn rhoi tystiolaeth arbenigol mewn achosion.

Rydym yn cynghori yn gyson ar apêl.

Mae gennym gytundeb gyda’r Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol fel y gallwn gynghori a gweithredu mewn amrywiol achosion.

Mae gennym dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad cyfraith droseddol ac yn mynychu cyrsiau’n gyson i nodi datblygiadau newydd yn y gyfraith.© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing