Construction Company

Tir ac eiddo

Mae Geraint Jones a’i Gwmni yn cynnig gwasanaeth effeithiol a manwl wrth ddelio â throsglwyddo tai neu thir.

Rydym wedi buddsoddi mewn technoleg fodern a chysylltiadau trwy’r Wê, gallwn wneud y broses yn syml a dealladwy gyda’r bwriad o roi heddwch meddwl i chwi.

Mae’n cysylltiadau cryf yn ein galluogi i gynnig  gwybodaeth lleol. Fodd bynnag, gallwn hefyd ddelio â materion ar draws Cymru a Lloegr.

Os ydych yn prynu eich ty cyntaf, yn gwerthu eich ty presennol, yn prynu ty newydd, neu unrhyw ddatblygiad tebyg, gawhoddwn chwi i ffonio ni er mwyn cael amcangyfrif o’r costau ac i drafod eich anghenion.

Ers 6ed Ebrill 2009, mae'n anghenrheidiol i gael 'EPC' (tystysgrif perfformiad ynni) am pob cartref o’r dyddiad marchnata neu rhenti. Gallwn drefnu hynny o flaen llaw. Os penderfynnwch roi eich eiddo ar ocsiwn, gallwn baratoi’r dogfennau a bod yn bresennol ar ddydd yr ocsiwn i ateb cwestiynau.

Rydym ar banel yr holl brif gymdeithasau adeiladu, ac rydym yn ymdrin hefyd a throsglwyddiadau siopau, busnesau a chwmniau eraill.

Materion rydym yn gallu ymdrin ag;

  • Eiddo busnes
  • Tir adeiladu
  • Unedau amaethyddol
  • Tenantiaeth amaethyddol


Ceir gostyngiad 25% yn y Gofrestrfa Dir i'r rhai sy'n cofrestru'n wirfoddol am y tro cyntaf. Am dawelwch meddwl cysylltwch a ni i gael amcan o'n costau.

Os ydych yn meddwl am un o'r datblygiadau uchod yn y dyfodol, byddwn yn barod iawn i gynghori a thrafod y mater.© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing