Construction Company

Ewyllysiau a threth

Mae llawer yn esgeuluso gwneud ewyllys er ei fod yn ffordd syml o warchod y teulu at y dyfodol.

Wrth edrych ymlaen ac wneud eich ewyllys gyda Geraint Jones a’i Gwmni gallwch wneud y trefniadau a’r newidiadau fydd yn gostwng treth etifeddiaeth, ac yn rhoi tawelwch meddwl i chwi a chysur i’ch hanwyliaid. Mae gennym y modd a’r dechnoleg i baratoi eich ewyllys yn ddi-drafferth.

Gall Geraint Jones a’i gwmni ddelio hefyd a gweithredu’r stad yn unol a’ch dymuniad


© Copyright 2009 Geraint Jones & Co - Llandrindod Wells: 01597 822 244 - Newtown: 01686 627 935 | InSynch Training and Marketing